Kompletizovanie a montáž

Domov > Kompletizovanie a montáž

Kompletizovanie a montáž

Domov > Kompletizovanie a montáž

Montovanie s precíznou kontrolou

Kvalitné technické, technologické a personálne vybavenie nám umožňuje vykonávať kompletizovanie výrobkov alebo montáž komponentov do celkov. Pri kompletizácii navrhujeme a používame vhodné postupy a metódy zohľadňujúce náklady a kvalitu výsledných komponentov. Súčasťou kompletizácie je kontrola montáže, ktorá zabezpečuje funkčnosť celkov a dodržanie požiadaviek a špecifikácií zákazníkov.

Outsorcing montáže

Outsourcingom montáže našimi prostriedkami môžeme klientom výrazne zefektívniť ďalšie montážne operácie. Efektivita v dnešných odberateľsko-dodávateľských vzťahoch sa dosahuje:

Časová efektivita

Prenechaním časovej náročnosti kompletizácie na naše zdroje. Outsourcingom kompletizácie celkov majú odberateľské tímy viac času venovať sa primárnym činnostiam akým je vývoj, nákup technológií znížením energetických nárokov atď .

Škálovanie vlastnej výroby

Zvýšením vlastnej primárnej produkcie. So spoločnosťou Ironal ako so spoľahlivým partnerom zodpovedným za kompletizáciu a montáž môžete rýchlejšie škálovať vlastnú výrobu.

Vysoká kvalita kompletizovania

Minimalizovaním chýb. Kompletizovaním pomáhame našim odberateľom znižovať riziká a chyby vo výrobnom procese.

Zníženie nákladov na skladovanie

Znižovaním potrebných zásob. Pridelením zodpovednosti za montáž komponentov znižujete vo vašej spoločnosti potrebný skladovací priestor.

efektívne riešenie

Zameranie na vlastnú výrobu