O nás

Domov > O nás

O nás

Domov > O nás

História spoločnosti IRONAL, spol. s.r.o.

SPOLOČNOSŤ IRONAL SPOL. S R. O., ZALOŽILI ŠTYRIA SPOLOČNÍCI V R. 1998 NA „ZELENEJ LÚKE“.

Všetci štyria spoločníci mali v dobe založenia spoločnosti približne 20-ročnú prax v strojárskej výrobe. Svoje skúsenosti, schopnosti a húževnatosť pretavili do zrodu takej firmy, ktorá splnila ich ambície a očakávania, ako aj očakávania obchodných partnerov. Rast firmy a jej postavenie je dokumentované nielen uvedenými číslami, ale aj vzniknutou širokou klientelou, spokojnou s doterajšou spoluprácou.

Pôvodné sídlo firmy v prenajatých priestoroch výrobného družstva KOVOHRON vo Zvolene zamenila spoločnosť za vlastné priestory v Banskej Bystrici – Kynceľovej. Toho času sú vlastná výrobná hala o výmere 484 m2 a prenajatá hala o výmere 750 m2 úplne zaplnené výrobnou technológiou. Pri celkovom počte 63 zamestnancov pracuje vo výrobe v nepretržitej prevádzke 52 robotníkov. Naše výrobky dnes končia v mechanizmoch okenných systémov, nábytkárskom priemysle, hydraulických agregátoch, ale predovšetkým vo výrobkoch renomovaných výrobcov automobillov. Zavedený systém kvality ISO 9001/2008 dáva záruky pre efektívne a spoľahlivé plnenie podpísaných kontraktov.

Vznik spoločnosti

Založenie firmy a následný rozbeh výroby v prenajatých priestoroch vo Zvolene.

Ročný obrat:
1 000 000 SK

1998

1999

Nové technológie

Rozšírenie výroby s vačkovými automatmi

Najvyšší mesačný obrat:

1 000 000 SK

Zväčšovanie priestorov

Rozšírenie prevádzky v prenajatých priestoroch, výroba na viacvretenových automatoch

Najvyšší mesačný obrat:
12 000 000 SK
Počet zamestnancov:
20

2000

2001

CNC výroba

Nákup prvých nových CNC strojov, fréza FV25 a automat A26CNC.

Ročný obrat:
20 000 000 SK
Počet zamestnancov:
34

Nové zariadenia

Doplnenie výroby o nové vačkové automaty. Nákup dvoch nových viacosových CNC sústruhov A52CNC

Ročný obrat:
39 000 000 SK
Počet zamestnancov:
57

2002

2003

Nový partneri

Rozšírenie exportu súčiastok do Nemecka s celkovým objemom výroby 45%

Ročný obrat:
52 000 000 SK
Počet zamestnancov:
57

Vlastné výrobne priestory

Kúpa vlastných výrobných priestorov v Banskej Bystrici, kúpa viacvretenového stroja, sťahovanie výroby

Ročný obrat:
66 000 000 SK
Počet zamestnancov:
66

2004

2005

Inovatívne zariadenia a certfikácia

Kúpa priemyselnej práčky, 2 ks repasovaných CNC strojov, kúpa 4 ks nových CNC sústruhov, 2 ks nových vačkových automatov, zavedenie ISO 9001

Ročný obrat:
78 000 000 SK
Počet zamestnancov:
75

Nové CNC zariadenia

Kúpa 2 ks CNC sústruhov, 1 ks CNC fréza

Ročný obrat:
90 000 000 SK
Počet zamestnancov:
80

2006

2007

Rozšírenie skladových priestorov

Prístavba novej skladovej haly, kúpa CNC frézy, Hommel konturograf

Ročný obrat:
85 000 000 SK
Počet zamestnancov:
80

Rozšírenie strojného parku CNC

Kúpa CNC horizontálneho centra, dlhotočný CNC sústruh a ďalšie 2 ks CNC sústruhov s protivretenom, zahájenie výroby v druhej pobočke

Ročný obrat:
97 000 000 SK
Počet zamestnancov:
94

2008

2009

Doprava vlastných výrobkov

Finančná kríza, ukončenie výroby v druhej pobočke, nákup auta pre dopravu vlastných výrobkov

Ročný obrat:
1 800 000 €
Počet zamestnancov:
53

Nový zahraničný partner

Nábeh výroby zváraných zabradlí pre nového rakúskeho zákazníka

Ročný obrat:
2 555 000 €
Počet zamestnancov:
66

2010

2011

Energetická inovácia

Kúpa rotačného indexovacieho automatu Wolf TSM280, výstavba fotovoltaickej elektrárne na všetkých strechách firmy

Ročný obrat:
3 100 000 €
Počet zamestnancov:
66

Výroba väčších súčiastok

Kúpa balancéra, rozbeh výroby väčších súčiastok

Ročný obrat:
2 700 000 €
Počet zamestnancov:
68

2012

2013

Nové technológie sústruženia

Kúpa 7-osého sústruhu DMG, kúpa CNC hrotovej brúsky

Ročný obrat:
2 700 000 €
Počet zamestnancov:
68

Výrobné a administratívne inovácie

Kúpa CNC sústruhu pre väčšie dielce, kúpa mechatronického CNC sústruhu, prechod na nový ERP systém

Ročný obrat:
2 800 000 €
Počet zamestnancov:
65

2014

2015

Prvý robotický sústruh

Kúpa prvého sústruhu s robotickým zakladaním, kúpa CNC sústruhu pre väčšie dielce, kúpa 3-revolverového sústruhu s protivretenom

Ročný obrat:
2 900 000 €
Počet zamestnancov:
67

Vlastná preprava dielcov

Dielce prepravujeme zákazníkom na dvoch vlastných vozidlách, kúpa pokročilého kompresora s frekvenčným meničom, rekuperácia zvyškového tepla z kompresora

Ročný obrat:
2 600 000 €
Počet zamestnancov:
61

2016

2017

2-násobné zväčšenie priestorov

Kúpa haly, zväčšenie vlastných priestorov na 2-násobok, kúpa dlhotočného CNC s možnosťou GBL, kúpa vertikálneho sústruhu s automatickým zakladaním, kúpa 3D meracieho zariadenia Wenzel

Ročný obrat:
2 800 000 €
Počet zamestnancov:
59

Nová technológia sústruženia

Kúpa vertikálneho sústruhu s automatickým zakladaním

Ročný obrat:
3 000 000 €
Počet zamestnancov:
54

2018

2019

Rozšírenie strojového parku

Kúpa ďalšej automatickej pásovej píly, kúpa horizontálneho obrábacieho centra s výmennou paletou

Ročný obrat:
2 900 000 €
Počet zamestnancov:
51

Inovatívne robotické zariadenie

Kúpa CNC sústruhu, CNC dlhotočného sústruhu, meracieho zariadenia Keyence, prvého kolaboratívneho robota, kúpa frontálneho 2-vretenového sústruhu s automatickým zakladaním, rekonštrukcia areálu, prístavba pomocného skladu

Ročný obrat:
2 400 000 €
Počet zamestnancov:
39

2020

2021

Automatizovaný výťahový systém

Kúpa dlhotočného CNC sústruhu, kúpa 3D Zeiss Duramax, rozšírenie skladu o automatizovaný výťahový systém Kardex, kúpa vertikálnej CNC frézy s otočným stolom

Ročný obrat:
2 900 000 €
Počet zamestnancov:
40

Inovatívne robotické zariadenie

Kúpa 2 ks CNC sústruhov

Ročný obrat:
3 600 000 €
Počet zamestnancov:
38

2022

2023

Rozšírenie strojového parku a certifikácia

Kúpa CNC frézy a vysokovýkonnej CNC automatickej píly, zavedenie ISO 14001, príprava strojov na priemysel 4.0, kúpa dvoch 13 kg robotov, rekonštrukcia interných rozvodov, upgrade kompresoru

Ročný obrat:
3 500 000 €
Počet zamestnancov:
40

1998

Vznik spoločnosti

Založenie firmy a následný rozbeh výroby v prenajatých priestoroch vo Zvolene.

Ročný obrat:
1 000 000 SK

1999

Nové technológie

Rozšírenie výroby s vačkovými automatmi

Najvyšší mesačný obrat:
1 000 000 SK

2000

Zväčšovanie priestorov

Rozšírenie prevádzky v prenajatých priestoroch, výroba na viacvretenových automatoch

Ročný obrat:
12 000 000 SK
Počet zamestnancov:
20

2001

CNC výroba

Nákup prvých nových CNC strojov, fréza FV25 a automat A26CNC.

Ročný obrat:
20 000 000 SK
Počet zamestnancov:
34

2002

Nové zariadenia

Doplnenie výroby o nové vačkové automaty. Nákup dvoch nových viacosových CNC sústruhov A52CNC

Ročný obrat:
39 000 000 SK
Počet zamestnancov:
57

2003

Nový partneri

Rozšírenie exportu súčiastok do Nemecka s celkovým objemom výroby 45%

Ročný obrat:
52 000 000 SK
Počet zamestnancov:
57

2004

Vlastné výrobne priestory

Kúpa vlastných výrobných priestorov v Banskej Bystrici, kúpa viacvretenového stroja, sťahovanie výroby

Ročný obrat:
66 000 000 SK
Počet zamestnancov:
66

2005

Inovatívne zariadenia a certfikácia

Kúpa priemyselnej práčky, 2 ks repasovaných CNC strojov, kúpa 4 ks nových CNC sústruhov, 2 ks nových vačkových automatov, zavedenie ISO 9001

Ročný obrat:
78 000 000 SK
Počet zamestnancov:
75

2006

Nové CNC zariadenia

Kúpa 2 ks CNC sústruhov, 1 ks CNC fréza

Ročný obrat:
90 000 000 SK
Počet zamestnancov:
80

2007

Rozšírenie skladových priestorov

Prístavba novej skladovej haly, kúpa CNC frézy, Hommel konturograf

Ročný obrat:
85 000 000 SK
Počet zamestnancov:
80

2008

Rozšírenie strojného parku CNC

Kúpa CNC horizontálneho centra, dlhotočný CNC sústruh a ďalšie 2 ks CNC sústruhov s protivretenom, zahájenie výroby v druhej pobočke

Ročný obrat:
97 000 000 SK
Počet zamestnancov:
94

2009

Doprava vlastných výrobkov

Finančná kríza, ukončenie výroby v druhej pobočke, nákup auta pre dopravu vlastných výrobkov

Ročný obrat:
1 800 000 €
Počet zamestnancov:
53

2010

Nový zahraničný partner

Nábeh výroby zváraných zabradlí pre nového rakúskeho zákazníka

Ročný obrat:
2 555 000 €
Počet zamestnancov:
66

2011

Energetická inovácia

Kúpa rotačného indexovacieho automatu Wolf TSM280, výstavba fotovoltaickej elektrárne na všetkých strechách firmy

Ročný obrat:
3 100 000 €
Počet zamestnancov:
66

2012

Výroba väčších súčiastok

Kúpa balancéra, rozbeh výroby väčších súčiastok

Ročný obrat:
2 700 000 €
Počet zamestnancov:
68

2013

Nové technológie sústruženia

Kúpa 7-osého sústruhu DMG, kúpa CNC hrotovej brúsky

Ročný obrat:
2 700 000 €
Počet zamestnancov:
68

2014

Výrobné a administratívne inovácie

Kúpa CNC sústruhu pre väčšie dielce, kúpa mechatronického CNC sústruhu, prechod na nový ERP systém

Ročný obrat:
2 800 000 €
Počet zamestnancov:
65

2015

Prvý robotický sústruh

Kúpa prvého sústruhu s robotickým zakladaním, kúpa CNC sústruhu pre väčšie dielce, kúpa 3-revolverového sústruhu s protivretenom

Ročný obrat:
2 900 000 €
Počet zamestnancov:
67

2016

Vlastná preprava dielcov

Dielce prepravujeme zákazníkom na dvoch vlastných vozidlách, kúpa pokročilého kompresora s frekvenčným meničom, rekuperácia zvyškového tepla z kompresora

Ročný obrat:
2 600 000 €
Počet zamestnancov:
61

2017

2-násobné zväčšenie priestorov

Kúpa haly, zväčšenie vlastných priestorov na 2-násobok, kúpa dlhotočného CNC s možnosťou GBL, kúpa vertikálneho sústruhu s automatickým zakladaním, kúpa 3D meracieho zariadenia Wenzel

Ročný obrat:
2 800 000 €
Počet zamestnancov:
59

2018

Nová technológia sústruženia

Kúpa vertikálneho sústruhu s automatickým zakladaním

Ročný obrat:
3 000 000 €
Počet zamestnancov:
54

2019

Rozšírenie strojového parku

Kúpa ďalšej automatickej pásovej píly, kúpa horizontálneho obrábacieho centra s výmennou paletou

Ročný obrat:
2 900 000 €
Počet zamestnancov:
51

2020

Inovatívne robotické zariadenie

Kúpa CNC sústruhu, CNC dlhotočného sústruhu, meracieho zariadenia Keyence, prvého kolaboratívneho robota, kúpa frontálneho 2-vretenového sústruhu s automatickým zakladaním, rekonštrukcia areálu, prístavba pomocného skladu

Ročný obrat:
2 400 000 €
Počet zamestnancov:
39

2021

Automatizovaný výťahový systém

Kúpa dlhotočného CNC sústruhu, kúpa 3D Zeiss Duramax, rozšírenie skladu o automatizovaný výťahový systém Kardex, kúpa vertikálnej CNC frézy s otočným stolom

Ročný obrat:
2 900 000 €
Počet zamestnancov:
40

2022

Inovatívne robotické zariadenie

Kúpa 2 ks CNC sústruhov

Ročný obrat:
3 600 000 €
Počet zamestnancov:
38

2023

Rozšírenie strojového parku a certifikácia

Kúpa CNC frézy a vysokovýkonnej CNC automatickej píly, zavedenie ISO 14001, príprava strojov na priemysel 4.0, kúpa dvoch 13 kg robotov, rekonštrukcia interných rozvodov, upgrade kompresoru

Ročný obrat:
3 500 000 €
Počet zamestnancov:
40