CNC sústruženie

Domov > CNC sústruženie

CNC sústruženie

Domov > CNC sústruženie

Vysoká produktivita

Sústruženie kovových a nekovových dielcov je nosnou technológiou, ktorou sme schopní vyrobiť až 1 000 000 kusov mesačne. Veľkosériovú výrobu sústružených dielcov zabezpečujeme automatickými sústruhmi. Sústruženie vo vysokej kvalite zabezpečujú moderné CNC sústruhy.

CNC sústruhy

Cenová efektivita, rýchlosť, veľkosériovosť a presnosť sústruženia sú požiadavky, ktoré dnes potrebuje každé odvetvie strojárskej výroby. Vďaka moderným a spoľahlivým technológiám sme schopní tieto nároky kladené na výrobcu kompletne plniť.

Benefity sústruženia v IRONAL

Cenová a ekonomická efektivita
Stabilita úrovne výroby
Kvalita produkcie sústruženia
Rýchlosť výroby sústružených dielcov
Kvalifikovanosť obsluhy

vybavenosť výroby

Naše technológie sústruženia

vybavenosť výroby

Výrobný park CNC sústruhov